Med min medalj av 12e graden i blått band som jag fick ta emot av HM Carl XI Gustaf för betydande samhällsinsatser

Om Gunvor Engström

Mitt liv – så här långt

Här är en snabb resumé av mitt liv – vad jag upplevt, lärt och åstadkommit.

 

Barndomen

Jag föddes i en liten stad – Betul – i Madya Pradesh, Indien. Min pappa var präst och min mamma lärare. De arbetade under Indientiden som missionärer. Är flicka nr 4 i en syskonskara på fem. Den yngste är pojke. Hindi och svenska blev mina språk, tyvärr är hindin bortglömd eller i bästa fall undanträngd. Började som 5-åring i indisk skola, lärde mig skriva på griffeltavla sittandes på lergolvet. Därefter klass 1 och 2 i svensk internatskola i sydindien. När jag var åtta år gammal återvände föräldrarna till Bromma, Sverige. Skolan gick bra. Hade inga svårigheter, men kände mig ofta lite annorlunda. Barndomen inverkade troligen. Harmoniska skolor, Ålsten och Bromma gymnasium. Efter gymnasiet valde jag Handelshögskolan i Stockholm – inte det mest självklara valet kommandes från min humanistiska bakgrund. Trivdes bra, blev intresserad av politik och samhälle som så många under åren 1968 och framåt. På Handels träffade jag mina barns far.

 

Det tidiga yrkeslivet

Jag hade inte så mycket hum om eller kontakter i näringslivet och hamnade på ekonomiavdelningar i statliga verk och myndigheter – Vägverket och Riksantikvarieämbetet. Höll ordning på pengar och redovisning. Lärde mig grunderna kring ekonomi och personalfrågor, men ville ju mer och annat. Tog ca ett års paus för musikstudier i London (solosång) tillsammans med min konststuderande sambo. Därefter följde barnafödande – två härliga barn i ganska rask följd – och min första sejour i den politiska omgivningen, Riksbanken, Handelsdepartementet och Utrikesdepartementet. Arbetade i en politisk miljö men var inte själv politiskt aktiv. Departementssekreterare. Intressant, arbetsintensivt – kände mig rätt duktig och ganska viktig. Blev 1983 utredningssekreterare i Tjänsteexportutredningen. Detta blev en tydlig vändpunkt. Min kollega, en person från näringslivet,  berömde mig och kallade mig ”exekutiv”. ”Du borde vara VD någonstans” mm, vilket höjde mitt självförtroende.

 

Tjänsteförbundet

Nätverket breddades in i näringslivet. Efter något år med internationella förhandlingar kring tjänstehandel på UDs handelsavdelning blev jag rekryterad som VD för det nybildade Tjänsteförbundet – en sammanslutning av tjänsteföretag. Mitt yrkesliv tog ett stort kliv framåt och jag kände att jag gjorde skillnad. Vi var pionjärer och  etablerade ordet tjänsteföretag, spred kunskap om tjänste/kunskapsföretagens verksamhetsvillkor, etablerade internationella kontakter med systerorganisationer, påverkade de internationella tjänstehandelsförhandlingarna, var aktiva att påverka regelverken för tjänsteföretagen etc. Personligen lärde jag mig umgås med de högsta ledningarna i banker, försäkringsbolag, rederier, konsultföretag mm, inte bara i Sverige, utan även i USA, UK mm. Dessutom höll jag mängder med anföranden och förekom flitigt i media. Utan vidare var dessa år 1985 -1990 de mest utvecklande i mitt liv. Till detta kom att jag också själv drog in pengarna, sålde medlemskap till företagen så att verksamheten finansierades. Det var ett klart entreprenörsuppdrag som blev framgångsrikt. Och under denna period träffade jag även min man Jan Engström

 

En mellanperiod

Efter 8 år med tjänsteföretagande ville jag vidare. Jobbade i och med ett antal olika tjänsteföretag (FFNS, Nordisk Kunskapsakademi (WMdata/TCO), Veckopressens  branschorganisation VECTU, NewSec, Konserthuset) på VD-, stabs- och konsultnivå. Intressanta uppgifter, men inget av uppdragen blev något som jag ville fortsätta med. Ett par upphörde av externa anledningar, andra avslutade jag själv då jag jämfört med tidigare roll kände mig instängd och inte kunde uträtta det jag ville. Jag var absolut för snabb och otålig, men det fanns också stora glapp mellan vad uppdragsgivaren sa man sa att man ville och det man egentligen ville. Den tiden var rätt frustrerande om än lärorik.

 

Premiär som egen företagare

Klev istället in i ett embryo till ett företag kring offentlig upphandling. Som ägare och VD arbetade jag med att förse kunder med information och kunskap kring offentliga upphandlingar. Bolaget hade när vi sålde till Enator tre år senare 10 anställda. Skälet till försäljningen var att tekniken behövde utvecklas. Vi vände oss därför till Enator som sedan förvärvade verksamheten.

 

Åter i regeringskansliet

Efter denna lyckosamma företagssejour återvände jag till Regeringskansliet och blev chef för Näringslivsenheten på Näringsdepartementet. Den stora uppgiften där blev att försöka utforma en politik för företagande, regelförenkling, skattefrågor, myndighetsutveckling, konkurrens och statsstödsfrågor. Ministrarna var Mona Sahlin, Björn Rosengren och Ulrica Messing. Helt klart kom småföretagsfrågorna på dagordningen då och jag var tillsammans med mina medarbetare på enheten instrumentell i att ta fram förslag. Till en början kändes allt fantastiskt roligt, enheten var kompetent och jag kände mig klart uppskattad av både medarbetare och uppdragsgivare. Men så småningom gick luften ur oss alla då det hände för lite på området med en regering som inte prioriterade frågorna.

 

Efter tre år som departementsråd hade jag en kort sejour i ledningsgruppen för Svenskt Näringsliv där jag svarade för småföretagar/entreprenörskapsfrågor och såg bland annat till att budskapet kom att fokusera på människors drivkrafter, på företagaren som person.

 

Företagarna

Jag rekryterades som VD för Företagarna, en organisation för de mindre företagen. Ett drömjobb för mig som älskar de initiativrika småföretagen. När jag kom var det kaos, organisationen hade stora ekonomiska problem. Styrelsen hade av den regionala förtroendemannakåren tvingats att återta ett framlagt besparingsprogram och nu rådde allmän förvirring. Tack och lov fanns det goda medarbetare i organisationen och vi lyckades driva igenom ett något modifierat program. Det satt dock hårt åt och några regioner kunde nog aldrig riktigt förlåta mig för det som gjordes. Det var en fantastiskt rolig och arbetsam period i mitt liv. Vi hade en kompetent organisation, fick ut företagarbudskapen, syntes mycket i media och sågs allmänt som en stark aktör i debatten. Ekonomin förbättrades stadigt och när jag lämnade 5 år senare hade vi ett stort plus i resultatet. I första hand åstadkoms detta genom kostnadskontroll, men också genom att sakta öka medlemsantalet. Säljorganisationen gjorde ett fantastiskt jobb.

Tänker här inte beskriva själva organisationen och konfliktytorna. De fanns och anledningen till att jag valde att lämna var en mycket konkret fråga kring ansvar, finansiering och arbetsledning för organisationens anställda regionchefer.

Tiden på Företagarna var otroligt stimulerande och kul – ytterligare en peak i mitt yrkesliv. Viktiga uppgifter parades med mängder av spännande möten och upplevelser.

 

Bankchef

Efter det att jag lämnat Företagarna så fick jag en hel del förslag. Fastnade för ett som föreföll långsökt, men utmanande. Blev VD för en norskägd liten nischbank, Bank2. Ägare vad bl a en person som kände mig från tiden i Företagarna. Uppgiften var svår då bristerna i laguppfyllnaden var ganska stora. Några mycket lyckade rekryteringar gjorde att ledargänget blev superbt. Snabbt och effektivt genomförde vi de åtgärder som Finansinspektionen krävde, vi utvecklade produkter och förbättrade systemen. Men bankvärlden är regelstyrd. Riskfylld utlåning kräver kapitaltäckning. De risker vi identifierat krävde mer resurser än norrmännen ville sätta till. Istället fick jag uppdraget att hitta en köpare. Detta lyckades och banken såldes strax innan finanskrisen. Rekonstruktionen och försäljningen av Bank 2 är en av de bästa insatser jag gjort. Men saknar fortfarande det gäng som jag då jobbade med. Vi har förstås kontakt, men är utspridda.

 

Landshövding

I samband med försäljningen av Bank2 fick jag frågan om ett landshövdingeuppdrag – igen. Fått det tidigare, men då passade det inte. Nu kändes det rätt och det blev Blekinge.

Skälet att tacka ja var ju att jag längtade tillbaka till ett utåtriktat arbete. Och det fick jag. Men än en gång blev det till att ta itu med en organisation med stora underskott. Det är mer svårjobbat i en myndighet och Länsstyrelserna är inte optimalt organiserade. Ytterligare en gång fick jag börja med att sätta ihop en bra ledningsgrupp. Ett länsråd rekryterades och nya avdelningar bildades med tillsättande av chefer. Efter vissa justeringar blev det en bra grupp. Svårigheten bestod i att få myndigheten att jobba som en enhet. Många personer företrädde sitt område utåt och kunde ha helt olika uppfattningar. Omvärlden fick inte sällan ett flertal motstridiga synpunkter och samordningen brast. Det interna arbetet fokuserades på att få ett effektivare beslutsfattande, samordning och mer lösningsorienterat. Det externa arbetet handlade mycket om att stötta positiva krafter, samtala med kommunerna om gemensamma intressen, underlätta för företagens investeringar genom snabba och tydliga beslut mm. Finans- och fordonskrisen drabbade länet och det krävde insatser från nationellt håll. Men viktigast var det egna ansvaret som länet själv tog på sig. Samarbetade mycket med högskolan, kommunerna, företagen och de ideella organisationerna. Jobbet var roligt men helt uppslukande. Privat hade jag hunnit bli mormor och nu höll jag på att missa även barnbarnens uppväxt. Mina insatser i Blekinge blev – förutom omstruktureringen av myndigheten – att uppmärksamma behovet av entreprenörskap. Många uppskattade att bli sedda och under den tiden jag var där var det många som upplevde en nytändning. Det har jag ofta fått bekräftat.

 

Efter tre år valde jag dock att flytta tillbaka till Stockholm. Återbesöken och vännerna i mitt gamla län är många.

 

Styrelser

Sedan två år jobbar jag med styrelsearbete. Det är på många sätt intressant, men kan vara frustrerande. Jag är ju van att vara mer operativ. Kombinerar detta med att leta efter projekt att engagera mig direkt i. Har träffat många och diskuterat. Likaså möter jag entreprenörer för att se på vilket sätt jag kan tillföra kompetens och eventuellt vissa finansiella resurser.

 

Privat

Privata har vi under det senaste året utvecklat en råvind till en underbar bostad. Extremt roligt, men tidskrävande. Har också intensifierat mitt intresse för träning och hälsa, styrka, yoga och kost.

Är nu mormor 2 gånger och farmor en gång. Båda barnen bor utomlands och föranleder en del resande.

 

 

Nu är vi i framtiden.

Jag är mer på hugget än någonsin. Är pigg och kraftfull. Vill fortsätta med en del styrelser, men överordnat är hitta sammanhang där jag kan göra skillnad. Gärna företag i förändringsskede, tex startups, ny ägare, generationsskifte eller branschglidning.

Någon sa nyligen till mig ”Berätta för människor vad du vill ha så får du det”. Så det gör jag nu på detta sätt.

Har du läst ända hit så vet du lite om vem jag är, vad jag gjort, bra och mindre bra. Vill du veta mer så behövs ett personligt möte. Ser fram emot det.

 

 

 

Curriculum Vitae

Gunvor Engström, född den 29 december 1950.

 • Studentexamen i Bromma Gymnasium 1969, samhällsvetenskaplig linje med naturvetenskaplig matematik
 • Handelshögskolan i Stockholm, examen 1973, specialinriktning på ekonomisk politik

 

Yrkesliv

 • Vägverket, ekonomi- och personalfrågor, 1973-1975
 • Riksantikvarieämbetet och statens historiska muséer, ekonomiansvarig på tekniska avdelningen, 1975-1978
 • Sveriges Riksbank, kreditpolitiska avdelningen, 1978 -1979
 • Handelsdepartementet, departementssekreterare, ekonomiskt försvar, exportfrämjande, turism, 1979-1982
 • Utrikesdepartementet, handelsavdelningen, departementssekreterare, exportfrämjande, utredningssekreterare i Tjänsteexportutredningen, departementets ”expert” på tjänstehandelsfrågor, förhandlingar inom EFTA/EG, GATT, OECD, UNCTAD mm, 1982-1985
 • Tjänsteförbundet, VD, uppbyggnad av medlemsorganisation för tjänsteproducerande företag, kontakter med politiker, journalister, ekonomer, företagare, forskare mm. Syftet var att påverka regelsystem, skatter, statistik etc för att underlätta utvecklingen av tjänstesektorn. Verksamheten gled sedan mot att också utveckla ”företagsekonomiska” metoder för utveckling av tjänste- och kunskapsföretag, 1985-1990
 • FFNS (en del av nuvarande Sweco), informationschef, ansvarig för kompetensutveckling, 1990-1991
 • WM-data (nuvarande Logica), VD Nordisk Kunskaps Akademin, utveckling av ett utbildningsprojekt, 1991-1992
 • Stockholms konserthus, marknadschef, 1992-1993
 • Konsult utifrån eget bolag, Hamnplan AB, 1993-1998, med följande uppdrag

–       Veckopressens branschorganisation, Vectu, VD

–       Newsec AB, (fastighetskonsulter), marknads- och informationschef (delvis anställd, delvis konsult)

–       OAS, Offentlig Anbudsservice AB, – VD, utveckling av dotterbolag till Hamnplan AB med ca10 anställda. Information till     företag rörande offentlig upphandling samt utbildning och rådgivning i dessa frågor

–       Enator Networks, köpare av OAS, implementering av verksamheten

–       Scandinavia Online – internetföretag inom Schibstedkoncernen, utveckling av internettjänster till företag

 • Departementsråd och chef för Enheten för Näringslivsutveckling vid Näringsdepartementet, 1998-2001
 • Ansvarig för småföretagsfrågor. Medlem av ledningsgruppen inom organisationen Svenskt Näringsliv, 2001-2002
 • VD för Företagarna, 2002-2006
 • VD för Bank2 Bank AB, 2007-2008 (slutade i samband med ägarskifte)
 • Landshövding i Blekinge län 2008-2011
 • Styrelser

 

För närvarande sitter jag i följande styrelser:

 

 • Semcon AB (börsnoterat)
 • Apoteksgruppen AB
 • Tredje AP-fonden
 • Metria AB
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning
 • IFS, Internationella Företagarföreningen
 • Women Executive Search (styrelseliknande advisory group)

 

 

Genom åren har jag suttit i ett antal styrelser och rådgivande grupper t ex

 

 • Kommerskollegium
 • Sveriges Geologiska Undersökning, SGU
 • EFTAs rådgivande kommitté
 • Industridepartementets rådgivande grupp för handels- och tjänsteföretag
 • Stockholm School of Entrepreneurship, samarbete mellan KTH, KI, Handelshögskolan i Stockholm och Konstfack
 • Norsk-svenska samarbetsfonden
 • Travel Management Group, grupp- och konferens
 • Hyundai Bilimport
 • ALMI Företagspartner
 • ALMI, Örebro
 • Industrifonden
 • EKN, Exportkreditnämnden
 • Insynsråd, Bolagsverket
 • Forum för Småföretagsforskning, ordförande
 • Tidsam
 • Tidningsstatistik AB
 • Stockholms Läns Landstings Sjukvårdsområde
 • Länsförsäkringar Liv
 • OAB, Apotekens Onstruktureringsbolag
 • Friskolornas Riksförbund, ordförande
 • IQube
 • Blekinge Business Incubator
 • Bergsviksholmes vägsamfällighet, ordförande

 

Juryarbeten etc

 

 • Årets Företagare
 • Guldeken
 • Årets förbättrare, SVDs ”etikpris”
 • Årets affärskvinna, Veuve Cliqot
 • Entrepreneur of the Year, Stockholm och Nationellt, Ernst & Young
 • Årets mest spännande resenär, Veckans affärer
 • Årets Nybyggare – utmärkelse till årets främsta invandrarföretagare, IFS
 • E-prize – bästa energieffektiviserare, Veckans affärer

 

 

Privatliv

Gift med Jan Engström.

Två barn och tre barnbarn.

Adresser mm

Adress i Stockholm: Brahegatan 7B 114 37 STOCKHOLM. Tel 08 650 39 05

E-mail: gunvor.engstrom@hamnplan.se

Mobil: 070-593 00 93