Styrelseutvärderingar

Pågår för fullt nu. Man ska kryssa i svar på ett antal frågor. Många relevanta, en del ganska svåra att svara på. Vissa frågor handlar om den egna och kollegornas insatser och kompetens och om ordförandens sätt att leda möten. …

Samtal med ägaren

Trots att jag suttit i så många statliga bolagsstyrelser har jag aldrig tidigare samtalat med enheten för statligt ägande angående egna uppdrag. Uppdragen har kommit andra vägar. Idag ska jag dock dit för att diskutera de uppdrag jag har för …

Ersättningsutskott

Idag ska vi diskutera lönenivåer på Ledningsgruppen och utvärdering av styrelsen i Metria. Egentligen är jag generellt sett tveksam till att ha utskott i en styrelse. Föredrar definitivt att frågorna tas i plenum. Även om de kommer upp i styrelsen …

< ÄLDRE NYHETER